ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

 Το παιχνίδι  για το παιδί είναι η πιο σοβαρή ενασχόληση και  αυτή η ενασχόληση παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξή του και στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του.
  Το παιχνίδι θεωρείται το κέντρο της παιδικής ηλικίας. Δε νοείται παιδί χωρίς παιχνίδι.
 Το παιδί θέλει να χαρεί τη ζωή με το παιχνίδι αλλά και διαμέσου αυτού να γνωρίσει τη ζωη.
  Το παιχνίδι προηγείται της ανάπτυξης, γιατί το παιδί μέσα από το παιχνίδι αποκτά δεξιότητες, κίνητρα και στάσεις απαραίτητα για την κοινωνική του προσαρμογή και συμμετοχή. 
 Κατά την προσχολική ηλικία το παιχνίδι αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο ανάπτυξης.

Διαλέξαμε ορισμένα αποσπάσματα από εργασία του virtualschool  
Μπορείτε να δείτε όλη την εργασία στο σύνδεσμο που παραθέσαμε.Αξίζει να την διαβάσετε.